Historie

Baggrund for holdets start

I årene omkring 1960 drøftede man livligt i landets Amtsforeninger ideen om at samle særligt interesserede gymnaster på hold med forudgående optagelsesprøve. I Sorø udtog man således det første hold i 1956, og i årene herefter tog flere Amtsforeninger ideen op.
I begyndelsen af 60´erne diskuterede man også ideen ivrigt i 3. Hovedkreds i Holstebro. Blandt flere var hovedkredsens formand Hans Jørgen Lørup, Vejrum en ivrig fortaler for oprettelse af et repræsentationshold.

Drengene fra rep. holdet 1964 - klik på billedet for at se det i stort
Hans Jørgen Lørup var delingsfører og aktiv gymnast på eliteholdet for Ollerup Gymnastikhøjskole. Ved deltagelse i gymnastikopvisninger rundt omkring i landet var Hans Jørgen Lørup ikke i tvivl om at et repræsentationshold kunne fremme gymnastikkens udvikling og generelt styrke interessen for foreningsgymnastikken.


Pigerne fra rep. holdet 1964 - klik på billedet for at se det i stort
For 40 år siden var foreningsgymnastikken stærkt forankret i lokalsamfundet. Ingen var i tvivl om hvilken lokalforening man tilhørte, og trofastheden overfor egen lokalforening var stor. Derfor var oprettelse af et hold på tværs af lokalforeningerne en svær tanke, ligesom man frygtede at miste dygtige gymnaster lokalt, hvis der skulle bruges tid og kræfter på et repræsentationshold. Endvidere var tanken om en udtagelse (læs: eksamen) meget svær at acceptere i foreningskredse.

Efter mange overvejelser besluttede man i august 1963 at samle et dame- og herrehold, for så at slutte med en opvisning sammen med andre indbudte gymnastik- hold i oktober måned i Juniorhallen. Man opløste således holdene igen, så gymnaster- ne var klar til at tage fat i lokalforeningerne i november måned.

Hans Jørgen Lørup om oprettelsen af et "elitehold" - klik på billedet for at læse artiklen
I Amtsforeningen for Ringkjøbing Amt havde der indtil videre ikke været flertal for at starte et amts repræsentationshold. I efteråret 1964, hvor 3. Hovedkreds igen havde samlet et dame- og herrehold med henblik på hele sæsonen, besluttede Amtsforeningen sig for at starte et hold for alle fire Hovedkredse. For ikke at stå i vejen for et Amtshold, vedtog man i 3. Hovedkreds at opløse holdet i Holstebro efter opvisningen i oktober, og anbefalede gymnasterne at deltage på Amtsholdet.


Billede fra opvisning i juniorhallen i Holstebro - klik på billedet for at se det i stort
I august 1965 udtog man igen et dame- og herrehold i 3. Hovedkreds og ved efterårets opvisning i Juniorhallen besluttede bestyrelsen efter flere opfordringer, blandt andet på generalforsamlingen, at holdet skulle fortsætte træningen hele sæsonen. Leder for dameholdet var Anna Nørgård og herreholdet blev ledet af Hans Jørgen Lørup.
Endnu et Repræsentationshold var startet og som vi kender det i dag, fik holdet senere navnet Holstebro-/Lemvigegnens Repræsentationshold

Hvis du er interesseret i mere materiale så kig under billeder eller klik her

Webinfo - : - Login